HỆ TỦ NGĂN KÉO ĐỂ GIÀY DÉP VÀ ĐỒ GẤP

Hệ tủ nhiều ngăn kéo với các ô ngăn chia nhỏ để quần áo gấp, đồ trang trí, kết hợp đèn trang trí ở trần.

HỆ TỦ NGĂN KÉO ĐỂ GIÀY DÉP VÀ ĐỒ GẤP
HỆ TỦ NGĂN KÉO ĐỂ GIÀY DÉP VÀ ĐỒ GẤP
Những mẫu thiết kế khác có thể bạn quan tâm